Kindergeld to nic innego jak zasiłek wypłacany rodzinom na rzecz dzieci, by możliwe było zaspokojenie im podstawowych potrzeb oraz zapewnienie im odpowiedniego środowiska do życia. Kindergeld w Niemczech wypłacany jest przez kasę rodzinną. Co ważne, o przyznanie Kindergeld może ubiegać się każdy, kto pracuje na warunkach niemieckich i mieszka w Niemczech, prowadzi tu firmę – dotyczy to również pracowników sezonowych.

Jak działa Kindergeld i ile wynosi?

Kindergeld to środki, które w całości powinny być przeznaczane na dziecko. Pieniądze te zazwyczaj wykorzystywane są na zakup żywności, ale też pomocy naukowych, opłacanie zajęć dodatkowych, dojazdy do szkoły. Kindergeld może być też dodatkowym wsparciem na zakup zabawek. W praktyce o Kindergeld można wnioskować, zanim dziecko ukończy 18 rok życia. Zasiłek jest wypłacany na dzieci do 25 roku życia, o ile kontynuują one edukację. Dodatkowo Kindergeld wypłacany jest także dzieciom niepełnosprawnym – jeśli tylko niepełnosprawność została orzeczona przed ukończeniem przez dziecko 18 roku życia, Kindergeld są wypłacane bez ram czasowych. W przypadku Polaków zatrudnionych legalnie w Niemczech, mogą oni wnioskować o Kindergeld na swoje dzieci (również te przebywające w Polsce). Warunkiem jest posiadanie statusu nieograniczonego płatnika podatku niemieckiego. Wysokość zasiłku została zwaloryzowana w roku 2019 i wynosi obecnie 204 euro na 1 i 2 dziecko, 210 euro na trzecie dziecko i 235 euro na każde kolejne dziecko.

Co trzeba zrobić, by uzyskać świadczenie Kindergeld?

By móc wnioskować o Kindergeld, konieczne jest przedstawienie w niemieckim urzędzie niezbędnych dokumentów, w tym dowodu osobistego, zaświadczeniu UE/EOG o dochodach. Wniosek o Kindergeld może też złożyć w naszym imieniu wyspecjalizowane biuro podatkowe.